Mantan CIO

Anugerah

Galeri

Informasi

Mesyuarat CIO KE 41

Mesyuarat CIO KE 41 BIL1/2019 telah diadakan pada 19 Mac 2019 yang bertempat di Shangri-La Hotels and Resort.

Persidangan CIO AKNS 2019

Persidangan CIO tahun 2019 telah diadakan pada 1 Julai 2019 bertempat di Shangri-La Hotels and Resort.

Mesyuarat CIO KE 42

Mesyuarat CIO KE 42 BIL2/2019 telah diadakan pada 2 Julai 2019 dan bertempat di Shangri-La Hotels and Resort.

Mengenai CIO

Pada 25 September 2003, Surat Pekeliling telah dikeluarkan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) bagi penamaan Ketua Pegawai Maklumat (CIO) di setiap Agensi Kerajaan Negeri Sabah. Seiringan dengan itu, kerajaan menyedari bahawa seorang penyelaras diperlukan untuk memastikan pembangunan terhadap semua aspek Teknologi Maklumat agensi dan menyelaraskannya dengan strategi bisnes agensi. Pegawai kanan ini terlibat di dalam mesyuarat pengurusan dan berupaya mempengaruhi polisi dan perancangan strategik/hala tuju agensi.